Geografische Intelligentie voor project management en asset onderhoud

MapGage is een op cloud gebaseerde oplossing waar drone afbeeldingen, veld observaties en sensor data kunnen worden geïntegreerd en gebruikt tijdens uw dagelijkse werkzaamheden. MapGage vergroot de waarde en gebruiksgemak van verzamelde drone data.

Een compleet nieuwe manier van het beheren van uw werkzaamheden

VERVANG UW PAPIEREN FORMULIEREN MET EEN MOBIELE, LOCATIE AFHANKELIJKE DATAVERZAMELING TOOL:

Met onze online formulieren bouwer kunt u zelfstandig, lichtgewicht GIS applicaties bouwen, distribueren en beheren op standaard mobiele apparaten. Dit alles zonder de noodzaak van gespecialiseerde hardware, software of training. Vervang al uw papieren formulieren door onze mobiele applicatie en voeg geografische gegevens toe aan al uw observaties en combineer ze met uw technische tekeningen. De verzamelde observaties kunnen worden gevisualiseerd met behulp van interactieve tabellen en kaarten.

ONEINDIG VEEL TOEPASSINGEN: INSPECTIES, SURVEYS, WORKFLOW OPTIMALISATIE EN MEER…

MapGage wordt geleverd met een krachtige status en planning opties en is aanpasbaar voor elke use-case. Verzamel de gegevens in het veld, plan, stuur teamleden naar een specifiek geval op een specifieke locatie en ontvang direct feedback via onze mobiele applicatie. De applicatie zorgt er voor dat teams en assets met de juiste kennis en up-to-date data vertrouwd kunnen worden beheerd.

LINK UW INSPECTIE OBSERVATIES MET DRONE & SATELLIET KAARTEN OF MET TECHNISCHE TEKENINGEN:

Overlap uw gerapporteerde observaties met satelliet mappen, drone kaarten of zelfs bouwtekeningen om hun geografische context te kunnen begrijpen. MapGage bevat een volwaardig kaartsysteem dat orthomosaic, hoogte- en NDVI-kaarten kan weergeven. Dit geldt ook voor bouwplannen en technische tekeningen. Alle kaarten en notities worden gesynchroniseerd tussen de mobiele applicatie en de web applicatie en kunnen dan ook te allen tijde worden meegenomen tijdens de werkzaamheden.

BRENG HET ALLEMAAL BIJ ELKAAR …. MAPGAGE HET GEOGRAFISCHE PORTAAL:

Visualiseer uw inspectie en kaart gegevens in een deelbaar, samenwerkend geografisch portaal. Zoek patronen, analyseer verschillen en gebruik deze inzichten om een juiste beslissing te nemen. Stuur uw monteurs op pad om problemen op te lossen en status terug te koppelen. Creëer ter plekke de benodigde rapporten met de verzamelde gegevens. Bewerk bestaande formulieren en creëer nieuwe formulieren op locatie.

MapGage KOMT MET EEN INGEBOUWDE DRONE MAP PROCESSOR:

Gebruikt u drones of huurt u dronepiloten in voor het uitvoeren van surveys? Met MapGage hoeft u uw drone verkregen afbeeldingen alleen maar te uploaden en ze zijn gereed voor gebruik. Uw veld observaties kunnen worden overlapt met de drone kaarten en worden gedeeld naar verschillende mobiele apparaten.

LINK U VERZAMELDE GEGEVENS MET ANDERE SYSTEMEN WAARONDER UW EIGEN DATABASE:

MapGage heeft een flexibele API waardoor u uw gegevens makkelijk kunt koppelen met applicaties van derde, zoals SAP, Oracle, ArcGIS en CartoDB. Daarnaast kunt u ook uw eigen databasen koppelen voor opslag van u verzamelde inspectie gegevens

some MAPGAGE users

MapGage is in veel industrieën toepasbaar

BOUWPROJECTEN:

Luchtfoto’s assisteren bij het tracken van projectvoortgang, apparatuur en materiaalvoorraad. MapGage distribueert de foto’s naar site managers die op hun beurt ter plekke gegevens kunnen rapporteren en bewerken.

WEGENBEHEER:

Beheer knooppunten via luchtkaarten om schade aan wegen, begroeiing en bebouwing te detecteren en toekomstige verbeteringen van wegen te plannen. Daarnaast kunnen Ingenieurs schade en observaties melden met behulp van onze mobiele dataverzamel-tool.

STEENGROEVEN EN MIJNEN:

Gebruik uw Point clouds voor het berekenen van volumes en integreer het met de observaties verzameld met MapGage. De combinatie geeft u een veilig en goed gemanagede werk omgeving.

GOLF BANEN:

Breng uw Golfbaan met centimeter precisie in kaart. Publiceer uw gedetailleerde kaarten als marketing tool. De kaarten kunnen ook gebruikt worden voor het beheren en opsporen van problemen. Onderhoud teams kunnen locatiespecifiek worden aangestuurd en kunnen altijd nieuwe observaties digitaal rapporteren.

LANDBOUW EN PLANTAGES:

Gedetailleerde kaarten en NDVI-beelden van plantages kunnen worden gebruikt om bomen en planten aan te leggen en gewas- en afwateringsproblemen op te lossen. Smartphones kunnen worden gebruikt voor het verzamelen van data wat is gemist door de NDVI-beelden.

DRONE OPERATORS:

Vergroot u waarde door extra diensten aan te bieden bovenop de drone service die u levert. Ons systeem zorgt ervoor dat uw klanten altijd toegang hebben tot hun gegevens en bereid het uit tot een volwaardig management systeem.

SCREENSHOTS VAN DE APPLICATIE